نشانه ها، علل، عوامل خطر و درمان پروتئین در ادرار (پروتئینوری)

نشانه ها، علل، عوامل خطر و درمان پروتئین در ادرار (پروتئینوری)

کلیه ها مسئول حذف نمک، آب اضافی و دیگر ضایعات خون هستند. این روش از بین بردن، زمانی که خون در کلیه فیلتر می شود توسط گلومرول در کلیه انجام می شود. این بخش، یک شبکه مویرگی در کلیه است و وظیفه اصلی آن، فیلتر کردن خونی است که داخل این مویرگ ها در جریان می باشد.… ادامه خواندن نشانه ها، علل، عوامل خطر و درمان پروتئین در ادرار (پروتئینوری)