تفاوت پروتئین حیوانی و پروتئین گیاهی در چیست؟

تفاوت پروتئین حیوانی و پروتئین گیاهی

حدود ۲۰٪ بدن انسان از پروتئین تشکیل شده است. از آنجا که بدن شما پروتئین را ذخیره نمی کند، مهم است که هر روز به اندازه کافی از این درشت مغذی در رژیم غذایی خود استفاده کنید. شما می توانید از منابع غذایی متنوعی این ماده را وارد بدن کنید. اما برخی از کارشناسان ادعا… ادامه خواندن تفاوت پروتئین حیوانی و پروتئین گیاهی در چیست؟