با ۶ کارکرد اصلی پروتئین آشنا شوید

با ۶ کارکرد اصلی پروتئین آشنا شوید

پروتئین یک ماده مهم در هر یک از سلول های بدن انسان است. در واقع، بعد از آب این ماده فراوان ترین ماده ای است که در بدن یافت می شود. این پروتئین ها موجود در بدن، از مواد غذایی که می خورید ساخته می شوند. پروتئین ها به طور مداوم در کارکردهای مختلف بدن در… ادامه خواندن با ۶ کارکرد اصلی پروتئین آشنا شوید