مواد غذایی با پروتئین بالا در هر کالری

مواد غذایی با پروتئین بالا در هر کالری

پروتئین درشت مغذی لازم برای رشد مناسب و عملکرد بدن انسان است. بحث ها بر سر مقدار پروتئین مورد نیاز یک فرد زیاد است اما در حال حاضر مصرف روزانه (RDI) برای پروتئین ۴۶ گرم برای زنان ۱۹-۷۰ ساله، و ۵۶ گرم برای مردان ۱۹-۷۰ ساله است. پروتئین اضافی، توسط بدن به انرژی تبدیل می… ادامه خواندن مواد غذایی با پروتئین بالا در هر کالری