مواد افزودنی خطرناک برای کودکان

مواد افزودنی خطرناک برای کودکان

مواد افزودنی خطرناک زیادی وجود دارد که به چاقی کودکان و شکل گیری مشکلات سلامتی در آنها منجر می شود. این مواد افزودنی معمولا رایج هستند و والدین به طور ناخودآگاه ممکن است آنها را به دلیل قیمت ارزان و همچنین عدم شناخت در مورد خطرات مصرف این مواد، خریداری نمایند. والدین (و کودکان) نیز… ادامه خواندن مواد افزودنی خطرناک برای کودکان