درمان و جلوگیری از افزایش پروتئین واکنشی C یا همان CRP در بدن

پروتئین واکنشی C

سطح پروتئین واکنشی C یا همان CRP بستگی به میزان التهابی دارد که در بدن حاکم است. بنابراین هر زمان که التهاب افزایش یا کاهش پیدا کند؛ میزان این پروتئین نیز دچار تغییراتی می شود. التهاب به عنوان قرمزی، تورم، درد و یا احساس گرما در ناحیه ای از بدن تعریف شده است. این حالت… ادامه خواندن درمان و جلوگیری از افزایش پروتئین واکنشی C یا همان CRP در بدن