پرکاری تیروئید چیست و چه نشانه هایی دارد؟

پرکاری تیروئید چیست و چه نشانه هایی دارد؟

پرکاری تیروئید وضعیتی است که در آن غده تیروئید بیش از حد فعال است و باعث می شود مقدار بیش از حد هورمون تیروئید ترشح شود. غده تیروئید عضوی در بدن ست که در جلوی گردن واقع شده و هورمون هایی که سوخت و ساز بدن را کنترل می کنند را ترشح می کند. این هورمون… ادامه خواندن پرکاری تیروئید چیست و چه نشانه هایی دارد؟