چگونه با دختر نوجوانمان در مورد قاعدگی صحبت کنیم؟

پریود در دختران

شروع قاعدگی یک رویداد بزرگ در زندگی یک دختر است. برخی از دختران از این دوران با آغوش گرم استقبال می کنند و برخی دیگر با دیدن اولین لکه های خون احساس سر در گمی و ترس دارند. هر واکنشی که نوجوان ما در مورد این دوران نشان دهد به معنای تفکر او از واژه… ادامه خواندن چگونه با دختر نوجوانمان در مورد قاعدگی صحبت کنیم؟