آشنایی با مواد غذایی پری بیوتیک

مواد غذایی پری بیوتیک

مواد غذایی پری بیوتیک شامل انواع فیبر رژیمی هستند که باکتری های مفید در روده شما را تغذیه می کنند. این روند باعث می شود که باکتری های روده، مواد مغذی را برای سلول های روده بزرگ تامین کرده و منجر به سلامت سیستم گوارش می شود. برخی از این مواد مغذی عبارتند از اسید… ادامه خواندن آشنایی با مواد غذایی پری بیوتیک