پلاک های آسیب پذیر و تاثیر آن ها بر روی حمله قلبی بر اساس آخرین مطالعات

پلاک های آسیب پذیر و تاثیر آن ها بر روی حمله قلبی بر اساس آخرین مطالعات

تورم و التهاب، واکنش طبیعی بدن شما به یک آسیب است. التهاب می تواند در هر نقطه بر روی پوست بدن، و حتی داخل رگ های خونی رخ دهد. در واقع، دانشمندان در حال حاضر به این نتیجه رسیده اند که التهاب ممکن است در بسیاری از بیماری ها از جمله بیماری عروق کرونر که به افزایش… ادامه خواندن پلاک های آسیب پذیر و تاثیر آن ها بر روی حمله قلبی بر اساس آخرین مطالعات