خواص پیازچه و ارزش غذایی این ماده برای بدن

خواص پیازچه و ارزش غذایی این ماده برای بدن

پیازچه با نام های بسیاری از جمله پیاز سبز، پیاز ویلز و ترهپیاز شناخته می شود. این ماده در سراسر جهان کشت و مورد استفاده قرار می گیرند اما در واقع گیاه بومی چین می باشد. به عنوان یک عضو از خانواده آلیوم، پیازچه یکی از بستگان نزدیک سیر، پیاز، تره فرنگی و موسیر است… ادامه خواندن خواص پیازچه و ارزش غذایی این ماده برای بدن