سندرم پیریفورمیس ؛ نشانه ها، علل، تشخیص و روش های پیشگیری از آن

سندرم پیریفورمیس ؛ نشانه ها، علل، تشخیص و روش های پیشگیری از آن

سندرم پیریفورمیس باعث ایجاد درد در باسن و ران می شود. این اتفاق زمانی می افتد که عصب سیاتیک توسط عضله پیریفورمیس تحریک می شود. این تحریک می تواند درد، بی حسی، احساس سوزن شدن و احساس تیر کشیدن در باسن و ران و گاهی در ران و پاها ایجاد کند. این سندرم می تواند یک… ادامه خواندن سندرم پیریفورمیس ؛ نشانه ها، علل، تشخیص و روش های پیشگیری از آن