چگونه از درد پینه پا بدون جراحی خلاص شویم؟

چگونه از درد پینه پا بدون جراحی خلاص شویم؟

پینه پا یک مفصل تغییر شکل داده شده و دردناک در پایه انگشت شست پا است که می تواند طرز راه رفتن را  تحت تاثیر قرار دهد. پینه پا (نام پزشکی آن هالوکس والگوس است) به عنوان یک نتیجه از انحراف استخوان انگشت شست پا است که منجر به کشش تاندون ها در اطراف مفصل… ادامه خواندن چگونه از درد پینه پا بدون جراحی خلاص شویم؟