عوارض بعد از پیچ خوردگی مچ پا چیست؟

عوارض بعد از پیچ خوردگی مچ پا چیست؟

پیچ خوردگی مچ پا یکی از رایج ترین آسیب های مفصلی است که افراد به دیلل آن به متخصصان ارتوپدی مراجعه می کنند. این عارضه در واقع به رگ به رگ شدن مچ پا نیز معروف است و نشانه ای از آسیب به یک یا چند رباط موجود در اطراف مفاصل مچ پا می باشد.… ادامه خواندن عوارض بعد از پیچ خوردگی مچ پا چیست؟