۹ فایده مهم قارچ چاگا برای بدن

۹ فایده مهم قارچ چاگا برای بدن

Inonotus obliquus، که معمولا به عنوان قارچ چاگا شناخته می شود یک قارچ از خانواده Hymenochaetaceae است. این گیاه بر روی بدنه درخت توس و سایر درختانی که در نیمکره شمالی قرار دارند رشد می کند. شکل آن مخروطی است و بسیار شبیه چوب سوخته است. این بدنه، بدنه قارچ نیست. بلکه یک اسکلروتئای یا… ادامه خواندن ۹ فایده مهم قارچ چاگا برای بدن