مقدار توصیه شده مصرف چربی های غیر اشباع در روز

مقدار توصیه شده مصرف چربی های غیر اشباع در روز

اگر چه توصیه های خاصی برای مصرف چربی های غیر اشباع در روز وجود ندارد، اما این چربی های سالم باید اکثریت مقدار چربی موجود در رژیم غذایی شما را تشکیل دهند. تا زمانی که میزان مصرفی چربی تان در کل زیاد نباشد و از حد خود تجاوز نکند، هر چه بیشتر چربی های غیر اشباع… ادامه خواندن مقدار توصیه شده مصرف چربی های غیر اشباع در روز

چه تفاوتی بین چربی های اشباع و غیر اشباع وجود دارد؟

چه تفاوتی بین چربی های اشباع و غیر اشباع وجود دارد؟

چربی های اشباع و غیر اشباع در انواع مواد غذایی یافت می شوند. متخصصان هنوز به یک جمع بندی کلی نرسیده اند که، افرادی که به رژیم غذایی کم چربی متوسل می شوند، کدامیک از این چربی ها را نباید استفاده کنند. برخی از مطالعات نشان می دهد که این چربی ها یکسان نیستند. متخصصان… ادامه خواندن چه تفاوتی بین چربی های اشباع و غیر اشباع وجود دارد؟