میزان مجاز مصرف چربی در روز

میزان مجاز مصرف چربی در روز

چربی، درست مانند پروتئین و کربوهیدرات، جزء ضروری یک رژیم غذایی سالم است. کلید رعایت میزان مجاز مصرف چربی در روز انتخاب انواع مناسب چربی در مقادیر مناسب است. در صورتی که این ماده به مقدار مناسب مصرف شود، با تامین انرژی، به بدن کمک می کند تا ویتامین های محلول در چربی را جذب… ادامه خواندن میزان مجاز مصرف چربی در روز