چربی ترانس چیست و چه ارتباطی با بیماری های مختلف دارد؟

چربی ترانس چیست

شاید در مورد چربی ترانس چیزهای زیادی شنیده باشید. همه ما فقط می دانیم که این چربی ها بسیار ناسالم هستند. اما چرایی این جمله را نمی دانیم. اگرچه مصرف این نوع چربی در سال های اخیر با افزایش آگاهی مردم کاهش یافته است و تولید کنندگان مواد غذایی کمتر از آنها در محصولات خود… ادامه خواندن چربی ترانس چیست و چه ارتباطی با بیماری های مختلف دارد؟