علت کاهش چشایی چیست و چگونه درمان می شود؟

کاهش چشایی

چشایی در انسان توسط جوانه های چشایی که بر روی زبان قرار دارند عمل می کند. و آسیب دیدن آن ها موجب کاهش جشایی می شود. جوانه های چشایی ۴ مزه اصلی شیرینی، شوری، ترشی و تلخی را تشخیص می دهند. جالب است که بدانید این حس بویایی است که طعم های بینابینی و ظریف… ادامه خواندن علت کاهش چشایی چیست و چگونه درمان می شود؟