چه عواملی باعث کابوس در کودکان می شود؟

چه عواملی باعث کابوس در کودکان می شود؟

مشخص نیست در چه سنی بچه ها شروع به خواب دیدن می کنند، اما حتی کودکان نوپا نیز ممکن است خواب و رویا داشته باشند. بخشی از این خواب ها لذت بخش و بخش ترسناک است. در حالی که تقریبا هر کودک یک رویای ترسناک یا ناراحت کننده گاه به گاهی دارد. به نظر می رسد اوج دیدن… ادامه خواندن چه عواملی باعث کابوس در کودکان می شود؟