عفونت ادراری وابسته به کاتتر (CAUTI) ؛ نشانه ها، علل، روش های تشخیص و درمان

عفونت ادراری وابسته به کاتتر (CAUTI)

به گفته متخصصان American Association of Critical-Care Nurses، عفونت ادراری وابسته به کاتتر (CAUTI) یکی از رایج ترین عفونت هایی است که فرد می تواند پس از بستری شدن در بیمارستان به آن مبتلا شود. کاتتر ثابت باعث ایجاد این عفونت می شود. کاتتر لوله ای است که به داخل مجرای ادرار وارد می شود.… ادامه خواندن عفونت ادراری وابسته به کاتتر (CAUTI) ؛ نشانه ها، علل، روش های تشخیص و درمان