امگا ۳ ؛ همه آن چه که باید در مورد خواص، کمبود و مکمل این اسید چرب بدانید

امگا ۳ ؛ همه آن چه که باید در مورد خواص، کمبود و مکمل این اسید چرب بدانید

امگا ۳ نوع خاصی از اسید چرب غیر اشباع است. این ماده حاوی بیش از یک پیوند دوگانه در ساختار شیمیایی خود می باشد. عدد “۳” اشاره به جایی دارد که در ساختار شیمیایی این ماده اولین پیوند دوگانه رخ می دهد. بدن شما قادر است اسیدهای چرب اشباع را سنتز کند. اما آنزیمی که… ادامه خواندن امگا ۳ ؛ همه آن چه که باید در مورد خواص، کمبود و مکمل این اسید چرب بدانید