کاردیومیوپاتی متعاقب (کاردیومیوپاتی پری پارتوم) ؛ علل، عوامل خطر، نشانه ها و روش های درمان

کاردیومیوپاتی متعاقب (کاردیومیوپاتی پری پارتوم) ؛ علل، عوامل خطر، نشانه ها و روش های درمان

کاردیومیوپاتی متعاقب (Peripartum cardiomyopathy) نوعی از نارسایی قلبی است. این بیماری در دوران بارداری یا بلافاصله پس از زایمان رخ می دهد. در این بیماری عضله قلب تضعیف شده و این موضوع باعث می شود که قلب بزرگ شود. در نتیجه، قلب نمی تواند خون را به درستی به بقیه بدن پمپ کند. به گفته… ادامه خواندن کاردیومیوپاتی متعاقب (کاردیومیوپاتی پری پارتوم) ؛ علل، عوامل خطر، نشانه ها و روش های درمان