بتاکاروتن ؛ روش جذب، کارکرد، منابع، عوارض جانبی منفی و اثرات مثبت آن روی بدن

بتاکاروتن ؛ روش جذب، کارکرد، منابع، عوارض جانبی منفی و اثرات مثبت آن روی بدن

بتاکاروتن یک ماده شیمیایی است که در جهان گیاه شناسی به عنوان یک ترپنوئید طبقه بندی می شود. ترپنوئیدها یک بخش از مواد شیمیایی ارگانیک هستند. این واقعیت وجود دارد که بتاکاروتن به ایجاد رنگ در بسیاری از میوه ها و سبزیجات کمک می کند. رنگدانه نارنجی در مواد غذایی مانند هویج بهترین اثر بصری… ادامه خواندن بتاکاروتن ؛ روش جذب، کارکرد، منابع، عوارض جانبی منفی و اثرات مثبت آن روی بدن