آمیلوز ؛ خواص، عوارض جانبی و منابع تامین کننده این ماده برای بدن

آمیلوز ؛ خواص، عوارض جانبی و منابع تامین کننده این ماده برای بدن

آمیلوز نام یک نوع خاص از ترکیبات طبقه بندی شده به عنوان پلی ساکارید است. پلی ساکارید ها رشته ای از مولکول های کربوهیدرات هستند که با هم همخوانی دارند. نشاسته حاوی دو رشته است: آمیلوز و آمیلوپکتین. آمیلوپکتین حدود ۷۰ تا ۸۰ درصد از ترکیب نشاسته را تشکیل می دهد، در حالی که آمیلوز… ادامه خواندن آمیلوز ؛ خواص، عوارض جانبی و منابع تامین کننده این ماده برای بدن