کارکرد و ۵ مزیت مهم بادکش درمانی

کارکرد و ۵ مزیت مهم بادکش درمانی

بادکش درمانی برای اکثر مردمی که در غرب زندگی می کنند تا همین اواخر نسبتا ناشناخته بود. این روش یک روش درمانی جایگزین محبوب در چین است که حدود ۱۰۰۰ سال قبل از میلاد نیز از آن استفاده می شد. بعضی از سوابق و مدارک نشان می دهد که این روش درمانی احتمالا قدمتش به… ادامه خواندن کارکرد و ۵ مزیت مهم بادکش درمانی