سروتونین و کارکرد و ارتباط آن با افسردگی

سروتونین و کارکرد و ارتباط آن با افسردگی

سروتونین (۵ هیدروکسی تریپتامین، ۵-HT) یک ماده شیمیایی موجود در بدن انسان است. این ماده سیگنال های را بین اعصاب حمل می کند. به همین دلیل آن را به عنوان یک انتقال دهنده عصبی می شناسند. سروتونین، عمدتا در مغز، روده ها و پلاکت های خون یافت می شود. متخصصان معتقدند که این ماده به خصوص در فعال… ادامه خواندن سروتونین و کارکرد و ارتباط آن با افسردگی