فسفر ؛ کمبود، منابع و کارکرد این ماده در بدن

فسفر ؛ کمبود، منابع و کارکرد این ماده در بدن

فسفر ماده معدنی ضروری است که روزانه در صدها فعالیت سلولی که ساختار اسکلتی و اندام های حیاتی مغز، قلب، کلیه ها و کبد را تشکیل می دهند، نقش دارد. علاوه بر سلامت ساختار اسکلتی و ارگان ها، سایر نقش های کلیدی این ماده شامل کمک به ایجاد تعادل در هورمون ها به طور طبیعی… ادامه خواندن فسفر ؛ کمبود، منابع و کارکرد این ماده در بدن