همه چیز در مورد مغز و کارکرد آن

همه چیز در مورد مغز و کارکرد آن

شما در وسط یک جلسه در محل کار هستید، اما ذهن شما به جلسه انجمن والدین و مربیان که امشب دارید، به لباس هایی که باید در راه خانه از خشکشویی بگیرید، ناهاری که باید می خوردید و نخورید و ده ها موضوع دیگر پرت شده است. ناگهان، شما به لحظه حال بر می گردید، و… ادامه خواندن همه چیز در مورد مغز و کارکرد آن