کارکرد پتاسیم در بدن و علائم و عوامل خطر کمبود این ماده

کارکرد پتاسیم در بدن و علائم و عوامل خطر کمبود این ماده

پتاسیم یک الکترولیت مهم است و سومین ماده معدنی فراوان در بدن می باشد. این ماده ترکیب اصلی است که با سدیم ارتباط برقرار می کند تا بتواند برخی از کارکردهای مهم روزانه بدن، به ویژه تراز کردن مایعات و مواد معدنی در بدن را انجام دهد. به همین دلیل کمبود این ماده در بدن… ادامه خواندن کارکرد پتاسیم در بدن و علائم و عوامل خطر کمبود این ماده