ترکیب لوپیناویر و ریتوناویر (کلترا) ؛ آیا این دارو برای درمان بیماری کرونا مفید است؟

تاثیر ترکیب لوپیناویر و ریتوناویر بر روی کرونا ویروس

کلترا یک داروی خوراکی و ترکیبی از لوپیناویر و ریتوناویر است. این دارو برای درمان عفونت مرتبط با ویروس نقص سیستم ایمنی بدن (HIV) استفاده می شود. کلترا در یک کلاس از داروها به نام مهارکننده های پروتئاز جای دارد که برخی از آنها عبارتند از: ریتوناویر (نوروایر) نلفیناویر (ویروسپت) ساکیناویر (Invirase ، Fortovase) اگرچه… ادامه خواندن ترکیب لوپیناویر و ریتوناویر (کلترا) ؛ آیا این دارو برای درمان بیماری کرونا مفید است؟