۳ منبع اصلی کالری در رژیم غذایی

منبع اصلی کالری

کالری که ما مصرف می کنیم از میان کربوهیدرات ها، پروتئین ها و چربی های تامین می شود که می خوریم. همه می دانیم غذاهای غنی از چربی کالری بالایی دارند اما بسیاری از غذاهای کم چرب و یا بدون چربی نیز می تواند کالری بالا داشته باشد و همچنین برخی منابع پروتئین نیز منابع خوبی از… ادامه خواندن ۳ منبع اصلی کالری در رژیم غذایی