کالری سوزی در فرآیندهای بدن چقدر است؟

کالری سوزی در فرآیندهای بدن چقدر است؟

کالری از آن چیز هایی است که هم به آن نیاز داریم و هم گاهی نسبت به آن خیلی حساس می شویم. این موضوع مخصوصا زمانی که در حال کاهش وزن هستیم و رژیم غذایی خاصی را به این منظور رعایت می کنیم، بیشتر می شود. در این میان همیشه به تعادل بین مصرف کالری… ادامه خواندن کالری سوزی در فرآیندهای بدن چقدر است؟