آیا سوزاندن کالری به وسیله حرکت دادن پا امکان پذیر است؟

آیا سوزاندن کالری به وسیله حرکت دادن پا امکان پذیر است؟

یکی از مهمترین اقداماتی که می تواند وزن بدن را کاهش دهد تحرک و ورزش است. تحرک بدن موجب می شود بخش اعظمی از کالری دریافتی از طریق رژیم غذایی به انرژی تبدیل شده و در طی این فرایند مصرف شود. از طرف دیگر، بخش باقی مانده کالری به حدی است که فقط نیاز به… ادامه خواندن آیا سوزاندن کالری به وسیله حرکت دادن پا امکان پذیر است؟