جدول مواد غذایی که زیر صد کالری دارند

مواد غذایی که زیر ۱۰۰ کالری دارند

همه متخصصان تغذیه معتقدند که تنها رژیم غذایی می تواند منجر به کاهش وزن شود که دریافت کالری در آن توسط شخص کنترل و برنامه ریزی شده باشد. برای همین منظور نیز، به مراجعین خود توصیه می کنند کالری های مصرفی روزانه خود را یادداشت کنند. اگر شما هم می خواهید بدانید در طول روز… ادامه خواندن جدول مواد غذایی که زیر صد کالری دارند