جدول میزان کالری میوه ها

کالری میوه ها

برخی از متخصصان تغذیه روشی را به مراجعین خود برای کاهش وزن پیشنهاد می کنند که در آن فرد باید دقیقا حواسش به موادی که می خورد باشد. در واقع در این سیستم میزان کالری مشخصی را برای هر روز در نظر می گیرند و برای کنترل میزان کالری دریافتی، از فرد خواسته می شود… ادامه خواندن جدول میزان کالری میوه ها