علت کم شدن آب بدن و علائم و درمان های موثر آن

علت کم شدن آب بدن و علائم و درمان های موثر آن

کم شدن آب بدن علت اصلی مرگ و میر در میان کودکان در سراسر جهان است. در واقع این فرآیند به وسیله خارج کردن آب بدن از طریق اسهال، قاتل گروه های سنی خاصی از نوزادان است. پس می توان گفت علت اصلی کم شدن آب بدن نوزادان، اسهال است. اکثر مواردی که منجر به کاهش… ادامه خواندن علت کم شدن آب بدن و علائم و درمان های موثر آن