چه چیزی باعث اسهال و از دست دادن اشتها می شود؟

چه چیزی باعث اسهال و از دست دادن اشتها می شود؟

اسهال بیماری است که باعث می شود که مدفوع به جای جامد بودن شل و آبکی شود. به طور کلی ۶۰ تا ۹۰ درصد از مدفوع از آب تشکیل شده است. بنابراین اگر فردی اسهال بگیرد، آب زیادی از طریق این بیماری از بدنش خارج می شود و گرفتگی و درد در شکم، به خصوص… ادامه خواندن چه چیزی باعث اسهال و از دست دادن اشتها می شود؟