هر آنچه که باید درباره تستوسترون بدانید

تستوسترون

تستوسترون هورمونی مردانه ای است که مسئولیت ساخت ماهیچه و توده استخوان و همچنین تولید اسپرم و میل جنسی را بر عهده دارد. تستوسترون همچنین بر روی چاقی و الگوی تراکم استخوان و تولید سلول های قرمز خون تاثیر می گذارد. این هورمون ضروری برای مردان شمرده می شود و در بیضه ها ساخته می… ادامه خواندن هر آنچه که باید درباره تستوسترون بدانید