کمبود انرژی در بارداری و روش های مدیریت آن

کمبود انرژی در بارداری و روش های مدیریت آن

کمبود انرژی در بارداری مشکل نسبتا شایعی است که توسط بسیاری از مادرانی که در انتظار تولد نوزادشان هستند تجربه می شود. میزان این کمبود انرژی از فردی به فرد دیگر متفاوت است و حتی ممکن است از یک بارداری به بارداری دیگر نیز فرق کند. سه ماهه اول معمول ترین زمانی است که کمبود… ادامه خواندن کمبود انرژی در بارداری و روش های مدیریت آن