همه چیز درباره کاهش میل جنسی

همه چیز درباره کاهش میل جنسی

عدم یا کمبود میل جنسی در زنان شایعتر از مردان است. اما به طور قابل توجهی هم در بین زنان و هم در بین زنان شاهد آن هستیم. تحقیقات نشان می دهد که ۳۲ درصد از زنان و ۱۵ درصد از مردان تمایلی به داشتن رابطه جنسی به طور منظم ندارند. این بی میلی جنسی… ادامه خواندن همه چیز درباره کاهش میل جنسی