بهترین طرح برای کاهش وزن در کم کاری تیروئید

بهترین طرح برای کاهش وزن در کم کاری تیروئید

غده تیروئید به تنظیم سوخت و ساز بدن کمک می کند و نقش حیاتی در مدیریت وزن دارد. هیپوتیروئیدیسم سبب می شود که بدن هورمون تیروئید بسیار کمی تولید کند. هیپوتیروئیدیسم که هم چنین به عنوان بیماری کم کاری تیروئید نیز شناخته می شود، می تواند بر مردان و زنان در تمام سنین تاثیر بگذارد.… ادامه خواندن بهترین طرح برای کاهش وزن در کم کاری تیروئید