۸ روش محبوب برای کاهش میزان کربوهیدرات مصرفی توسط رژیم غذایی

کاهش میزان کربوهیدرات مصرفی توسط رژیم غذایی

رژیم های کم کربوهیدارت دهه هاست که محوبیت زیادی پیدا کرده اند. در طی این سال ها بحث های زیادی در مورد این رژیم ها وجود داشت. ولی اخیرا پذیرفته شده اند. رژیم های کم کربوهیدرات باعث کاهش وزن بیشتر نسبت یه رژیم های کم چرب می شوند. حداقل در کوتاه مدت. این رژیم ها… ادامه خواندن ۸ روش محبوب برای کاهش میزان کربوهیدرات مصرفی توسط رژیم غذایی