بیماری کاوازاکی ؛ نشانه ها، علل، عوامل خطر، عوارض، تشخیص و روش های درمان

بیماری کاوازاکی ؛ نشانه ها، علل، عوامل خطر، عوارض، تشخیص و روش های درمان

بیماری کاوازاکی باعث ایجاد التهاب در دیواره های شریان های متوسط می شود. این بیماری در درجه اول بر کودکان تاثیر می گذارد. التهاب ایجاد شده در این بیماری، شریان های عروق کرونر را که خون را به عضله قلب می رساند، تحت تاثیر قرار می دهد. گاهی اوقات بیماری کاوازاکی سندروم غدد لنفاوی مخاطی… ادامه خواندن بیماری کاوازاکی ؛ نشانه ها، علل، عوامل خطر، عوارض، تشخیص و روش های درمان