کبودی ناخن (سیاه شدن ناخن)؛ علل، علائم و درمان های خانگی موثر

کبودی ناخن (سیاه شدن ناخن)؛ علل، علائم و درمان های خانگی موثر

کبودی ناخن معمولا کمتر موجب نگرانی ما می شود. زیرا معمولا علت آن یکی از موارد کمتر جدی صدمه به پا، پوشیدن کفش نادرست یا تروما است. این عوامل باعث می شود که زیر ناخن خونریزی کرده و ناخن سیاه به نظر برسد. بسته به میزان آسیب ممکن است تنها بخشی از ناخن آسیب ببیند… ادامه خواندن کبودی ناخن (سیاه شدن ناخن)؛ علل، علائم و درمان های خانگی موثر