۸ درمان خانگی که به طور طبیعی باعث کاهش سطح کراتینین می شوند

روش های کاهش سطح کراتینین در خون

کراتینین یک محصول زیستی شیمیایی است که هنگام استفاده از ماهیچه هایتان در بدن تولید می شود. خوردن مقدار زیادی پروتئین نیز ممکن است مقدار کمی کراتینین در بدن تولید کند. بعد از تولید این ماده بدن آن را از طریق جریان خون به کلیه ها انتقال می دهد. کلیه ها جایی است که بدن شما… ادامه خواندن ۸ درمان خانگی که به طور طبیعی باعث کاهش سطح کراتینین می شوند