درمان کرانیوساکرال (CST) و فواید آن برای بهبود افسردگی، گردن درد و سردرد

درمان کرانیوساکرال (CST) و فواید آن برای بهبود افسردگی، گردن درد و سردرد

اصطلاح درمان کرانیوساکرال (CST) درمانی است که برای نارسایی های مایع و غشاء متصل به جمجمه و استخوان خاجی (سارکوم) به کار گرفته می شود. ساکروم یک استخوان مثلثی است که در کمر بین دو بدنه لگن قرار دارد و به ستون فقرات متصل می شود. جمجمه نیز ساختار استخوانی است که یک حفره محافظ… ادامه خواندن درمان کرانیوساکرال (CST) و فواید آن برای بهبود افسردگی، گردن درد و سردرد