SPF چیست و آیا SPF بالاتر به معنی حفاظت بیشتر است؟

SPF چیست؟

SPF چیست؟ SPF مخفف فاکتور حفاظتی در برابر خورشید است و اشاره به مقدار زمانی دارد که شما می توانید در مقابل نور خورشید بدون آفتاب سوختگی قرار بگیرید. به عنوان مثال، SPF 15 به شما اجازه می دهد ۱۵ برابر بیش تر از زمانی که حفاظتی بر روی پوستتان نیست در مقابل آفتاب قرار… ادامه خواندن SPF چیست و آیا SPF بالاتر به معنی حفاظت بیشتر است؟