نحوه استفاده از کرم پروژسترون برای باروری

کرم پروژسترون

پروژسترون هورمونی است که زنان به طور طبیعی پس از تخمک گذاری تولید می کنند. این هورمون گاهی اوقات هورمون گرم نامیده می شود، زیرا باعث افزایش دمای پایه بدن می شود (یعنی درجه حرارت در زمانی که بدن به طور کامل در حالت استراحت قرار دارد). استفاده از کرم پروژسترون می تواند باعث افزایش… ادامه خواندن نحوه استفاده از کرم پروژسترون برای باروری