خواص روغن کریل برای بدن و عوارض ناشی از مصرف آن

خواص روغن کریل برای بدن و عوارض ناشی از مصرف آن

روغن کریل یک مکمل استخراج شده از یک گونه کریل ساکن در قطب جنوب است. کریل یک نوع خرچنگ کوچک مانند میگو است که در اقیانوس جنوبی زندگی می کند. این حیوان در پایین ترین زنجیره غذایی واقع شده و از فیتوپلانکتون ها یا جلبک های دریایی میکروسکوپی تغذیه می کند. روغن کریل شامل مقدار… ادامه خواندن خواص روغن کریل برای بدن و عوارض ناشی از مصرف آن